Ohjelmani

Työtä!

Uusien työpaikkojen luominen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä raskaaseen teollisuuteen on ensisijainen tehtävä ja valtiolla pitää olla nykyistä vahvempi rooli. Logistiikasta ei saa tulla pullonkaulaa. 

Toimeentuloa!

Tämän maan rikkaimmilla on varaa maksaa nykyistä enemmän veroja. Heikoimmassa asemassa olevilta, työttömiltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja jopa lapsiperheiltä on leikattu surutta. Suurituloiset ovat käytännössä säästyneet Sipilän hallituksen talkoilta.

Hyvinvointia!

Olen vankkumaton hyvinvointivaltion kannattaja, hyvinvointiyhteiskunta on sen pelkkä oikeistolainen ja porvarillinen markkinavetoinen versio.

Osaamista!

Suomi on tunnettu osaamisestaan ja hyvästä koulutuksestaan, se on meidän vahva kilpailuvaltti. Tällä kertaa on annettava koulutuslupaus, jossa korjataan nykyiset leikkaukset.
Lapissa toimivien koulutuksen järjestäjien asemaa on parannettava.

Oikeudenmukaisuutta!

Porvarihallitus on ollut tyly. Kaikkein heikoimmassa asemassa on leikattu samalla kun rikkaat katsovat talkoita nahkasohviltansa.
Työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden sekä lapsiperheiden asemaa on parannettava.